INVESTATE POLAND - do kogo kierujemy ofertę

Na Targach Investate Poland sprzedasz swój grunt inwestycyjny.

Do kogo skierowane

Do udziału w Targach Terenów Inwestycyjnych INVESTATE POLAND zapraszamy:
 • Parki Technologiczno-Przemysłowe

 • Specjalne Strefy Ekonomiczne

 • Jednostki Samorządowe: Gminy, Powiaty, Województwa

 • Agencje Rozwoju Regionalnego

 • Radców handlowych Ambasad zagranicznych w Polsce

 • Agencje Nieruchomości Rolnych

 • Banki i Instytucje Finansowe

 • Właścicieli gruntów inwestycyjnych

 • Radców handlowych Ambasad Polskich za granicą

 • Przedsiębiorstwa globalne

 • Firmy konsultingowe

 • Korporacje

 • Fundusze Inwestycyjne

 • Holdingi budowlane

 • Banki i instytucje ubezpieczeniowe

 • Przedsiębiorstwa poszukujące terenów pod inwestycje

Patronaty honorowe

Patronaty medialne